Teatr Górnośląski – adres do korespondencji: Agencja Artystyczna MAKULA
41-706 Ruda Śląska, ul. Rybnicka 45b; kom. 602 679 683, agencja.artystyczna.makula@gmail.com

 

*

Najnowsze widowisko Mariana Makuli w Chorzowie. Już 7. października Koncert Warkoczem Pleciony zawita na deski legendarnego Chorzowskiego Centrum Kultury.

KONCERT WARKOCZEM PLECIONY - BILETY KONCERT WARKOCZEM PLECIONY - PREMIERA - GALERIA ZDJĘĆ

Roztomili 8, 10, 12 i 14 września napytujemy (zapraszamy) na premierowe bezpłatne spektakle pt. Koncert warkoczem pleciony, kolejno do CKŚ W Świętochłowicach, MDK Szopienice filia „Pod Lipami” w Giszowcu MDK Piekary Śląskie oraz do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku Niewiadomiu.

Koncert ten to historia śląskiej rodziny, od wybuchu I. Powstania Śląskiego do czasów współczesnych na kanwie scenariusza napisanego przez M. Makulę. Zawiera przezabawne anegdoty i wydarzenia, a także refleksje autora tyczące istotnych zdarzeń z życia Górnoślązaków postrzeganych okiem Ślązaka i ilustrowane tradycyjnymi śląskimi piosenkami, jak również piosenkami autorstwa K. Gaertner, J. Skrzeka (Kyksa) i  A.T. Skupińskiego. Spektakl reżyseruje Izabella Malik, a w role wykonawców wcielą się:

  • Starka Cila: E. Leśniak/ D. Zuchnicka Michnik
  • Starzik Franc: D Niebudek/ K. Wierzchowski
  • ich córka Basia: I. Papkala/ I. Malik
  • ich zięć Janek: S. Dylnicki/ P. Hauke
  • ich wnuczka Kasia:  D Kasprzak/ S. Szyda
  • jej szac Alojz: M. Adamek/ M. Tomaszewski

Oprawę muzyczna przygotowała Jolanta Golik

Aktorom będzie towarzyszyła kapela „Makula Band” w składzie

  • Klawisze: J. Golik
  • skrzypce T. Waleriańska,
  • akoreon H. Poloczek/ W. Zięba

Producentem koncertu jest Stowarzyszenie SWAT, Centrum Kultury Śląskiej oraz Agencja Artystyczna Makula.

Patronat honorowy objęło Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

więcej informacji na stronie Agencji Makula oraz na stronach w/w Placówek.

KONCERT WARKOCZEM PLECIONY - informacje

*

*****************************************

 

**********************************************

*

Koncert warkoczem pleciony - oferta

*

Teatr Górnośląski zaprasza na koncerty:

O Dwóch Kierzy odeszli…

Koncerty poświęcone Andrzejowi „Tolusiowi” Skupińskiemu oraz Wernerowi Eugeniuszowi Stollowi.

Koncerty dedykowane są dwóm Artystom pochodzących z Chorzowa, którzy odeszli od nas w ubiegłym roku – byli nie tylko utalentowanymi Artystami Estradowymi, ale też naszymi Kamratami…

Obaj Artyści wyróżniali się ogromnym poczuciem humoru, jak też przywiązaniem do naszego Regionu, śląskich tradycji i godki, byli laureatami wielu nagród i wyróżnień…

Koncerty odbędą się 1. września w podczas festynu w Dzielnicy Pnioki oraz 23. września w Klubie ChSM „Pokolenie”. O oprawę koncertów zatroszczy się Marian Makula i Makula Band.

Szczegóły na stronie Agencji Makula:

INFO

KONCERT O DWÓCH KIERZY ODESZLI - informacje

*

Tym razem jako publikacja tygodnia nasza zupełna nowość – całkiem premierowo teledysk do piosenki Szafner w wykonaniu Makula Band.

*

Koncert z okazji Benefisu 45-lecia działalności Artystycznej Mariana Makuli  do zobaczenia w Telewizji TVS.

cz.1: 16. lutego, godzina 20:00

cz.2: 23. lutego, godzina 20:00

Kto nie miał okazji być lub chce powspominać – zapraszamy przed telewizory!

0DSC02671_wynik

*

Z dniem 1 maja 2017 r Stowarzyszenie SWAT i Agencja Artystyczna Makula zawiesiły swoją działalność w Restauracji Belford ze względu na warunki postawione przez właściciela Budynku, w którym mieści się Teatr.

Natomiast sztuki Teatru będą wystawiane gościnnie w placówkach kulturalnych gornośląskich gmin.

teatr - współpraca1

25. lipca 2018 po wielomiesięcznych pertraktacjach Prezes Stowarzyszenia SWAT Marian Makula i Dyrektor MDK w Piekarach Śląskich Piotr Zalewski podpisali umowę o współpracy w ramach projektu Teatr Górnośląski.
Inauguracja Teatru przy MDK jest przewidziana po zakończeniu remontu pod koniec bieżącego roku. Na inaugurację jest przewidziany nowy musical z librettem Mariana Makuli na kanwie bajki Królewna Śnieżka pt. „Królowa smogu”.

 

 

*

Przezocne Ślonzoki pnioki a krzoki

Teatr Górnośląski to projekt obywatelski powołany do życia przez Stowarzyszenie SWAT, Agencję Artystyczną Makula oraz Restaurację Belford.

Teatr ma na celu propagowanie naszej kultury i tożsamości, oraz promocję śląskich wykonawców, animatorów i twórców.
W swoich założeniach Teatr ma być animatorem, producentem, promotorem i organizatorem śląskich spektakli zarówno w Bytomskiej siedzibie jak również w terenie.

Bydymy wielce radzi skoro dociepniecie sie do Wierchnioślonskigo Tyjatru. Na dzisioj możymy się lajstnońć na sześć tytułow, czy bydzie ich wiyncy zależy ino łod Wos. Kożdo osoba prywatno kero wpłaci 200 zł, firma 500 zł a gmina 1000 zł dlo Stowarzyszenia Wykonawców Animatorów a Twórców Górnego Śląska „SWAT” na konto: 91 8436 0003 0000 0026 5879 0001 bydzie uhonorowano wpisym do ksiyngi, cegiełkom na ścianie eli fankom na mapie.

Od lutego 2017 r Stowarzyszenie SWAT sprawujące pieczę nad Teatrem przekształciło się w Organizację Pożytku Publicznego OPP i od przyszłego (tj. 2018) roku można będzie dokonywać na jej rzecz 1 % odpisów z podatku.

700x100px_fioletowe

*