Agencja zobowiązuje się do:

1.1   Kompleksowej promocji portalu: na stronach www.makula.pl oraz www.teatrgornoslaski.pl (po uruchumieniu) w  formie aktywnego logotypu , oraz  informacji o portalu a także, linkowania do tekstów kulturaonline.pl w mediach społecznościowych, Przekazywania biletów na konkursy w ilości do uzgodnienia w zależności od rodzaju imprezy

1.2   Pisania autorskich tekstów dla portalu kulturaonline.pl w ilości wskazanej przez portal jednak nie więcej niż 1 na jedną zamieszczoną na portalu  informacje o przedstawieniu

Cała treść umowy dostępna jest tutaj.

 

tvs   radio silesia    logo     Baner BHs Bytom            Logo SaporiŚląskiePrzeboje.pl

 

 

Logo_Ministerstwa_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego.svg