Pastisz Dumki na dwa serca z tekstem Mariana Makuli z muz. K. Dębskiego