Wiiliijoo

fragment widowiska Wiiliijoo

teksty: Marian Makula